ŠURANY: Zápis do 1.ročníka ZŠ sa konal druhý aprílový týždeň

Branislav Jakab, 16. apríla 2018 11:48

V novom školskom roku by malo byť takmer 80 prvákov.

Zo zápisu do 1 ročníka v Šuranoch v ZŠ SNP. Foto: Archív školyŠurany 16. apríla (SkolskyServis.sk) - Mesto Šurany je zriaďovateľom dvoch základných škôl, a to ZŠ SNP a ZŠ Bernolákova. Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil druhý pondelok a utorok v mesiaci apríl podľa platného schváleného VZN č. 4/2017 t.j. 9. a 10. apríla 2018 v jednotlivých základných školách. Ako prebiehal zápis v jednotlivých školách a koľko žiakov bolo zapísaných? Informovalo nás vedenie oboch ZŠ.

ZŠ SNP: Zapísať sa prišlo takmer 60 budúcich prvákov
„Na naše veľké potešenie sa v priebehu týchto dní prišlo zapísať takmer 60 budúcich prvákov. Z presného počtu 59 detí zatiaľ 5 rodičov zvažuje odložiť školskú dochádzku u svojho dieťaťa ešte o jeden rok, žiadajú o odklad. Predbežne teda počítame s 55 budúcimi prvákmi.“ informovala nás riaditeľka školy Mgr. Monika Keméňová.

Na základe zapísaného počtu žiakov plánujú v školskom roku 2018/2019 otvoriť tri prvé triedy.
„Zápis do prvého ročníka prebiehal v priestoroch C- pavilónu našej školy. Tu každý predškolák v kresliarni najskôr nakreslil obrázok s ľudskou postavou. Počas toho ako deti kreslili, ich rodičia komunikovali s pani vychovávateľkou Bc. Máriou Pánisovou, ktorá tu zapisovala budúcich prvákov podľa záujmu i do školského klubu detí.“ povedala Keméňová.

„S nakresleným obrázkom deti pani učiteľky odprevadili do jednej z troch tried, kde mali predškoláci možnosť ukázať, čo vedia. Deti odovzdali kresbičku pani učiteľke, ktorá tu na nich čakala. Spolu si ju prezreli a porozprávali sa o nej. Po prekonaní počiatočných obáv či strachu pani učiteľky z ročníkov 1.-4. zisťovali pomocou obrázkovej prezentácie, ako sú predškoláci pripravení na vstup do prvého ročníka. Počas rozhovoru s nimi si všímali, ako zvládajú počítanie, orientáciu v priestore, či ovládajú názvy geometrických útvarov, poznajú farby, akú majú výslovnosť, či sa vedia správne vyjadrovať, aká je ich pozornosť. Všímali si rovnako aj ich emocionálnu či fyzickú zrelosť veľmi potrebnú na zvládnutie prvého ročníka. Rodičia medzitým vypísali a odovzdali zápisný lístok do prvého ročníka a samozrejme mohli popritom sledovať svoje dieťa pri jeho prvej väčšej „školskej“ skúške.“ dodala riaditeľka.

„Po zvládnutí pohovoru pani učiteľky odovzdali zapísaným predškolákom pamätný list, malú sladkosť, vrecúško s darčekmi a knihu, ktorú si už možno čoskoro prečítajú sami. Zapísaní budúci prváci odchádzali zo zápisu s úsmevom na tvári a radosťou v srdci, čo sme si priali zo všetkého najviac. Ďakujeme rodičom, že si pre svoje dieťa vybrali práve našu školu. Je to pre nás česť, ale i výzva naďalej školu zveľaďovať a viesť k ďalším úspechom, ktoré jej budú robiť iba dobré meno v celom okolí.“ ukončila riaditeľka.

ZŠ Bernolákova: Otvárať budú jednu triedu
Zápis do prvého ročníka sa konal v športovej hale, v triedach prvého stupňa. Zápisu do prvého ročníka sa zúčastnilo 20 detí. „Na základe počtu zapísaných detí budeme v školskom roku 2018/2019 otvárať jednu triedu.“ informovala nás zástupkyňa riaditeľa Mgr. Jana Hatinová.

„Zápis do prvého ročníka prebiehal v príjemnej atmosfére za prítomnosti skúsených pani učiteliek, ktoré sa individuálne venovali budúcim prváčikom, pre ktorých mali pripravené úlohy slúžiace na zistenie školskej zrelosti. Po zvládnutí zadaných úloh si deti vybrali pamätné darčeky , ktoré boli pre nich pripravené. Súčasťou zápisu bol aj krátky pohovor s rodičmi.“ povedala Hatinová.

Téma TASR