Stropkov. Naučili sme sa, ako sa čistí odpadová voda

Kamila Bandiová a Sofia Zavacká, 14. decembra 2018 14:53

V rámci predmetov chémia, geografia a biológia sme sa v pondelok 26. novembra 2018 vybrali do čističky odpadových vôd.

Návšteva ČOV Stropkov Foto: Anna Komišáková


Stropkov 14. decembra (SkolskyServis.sk) - V rámci predmetov chémia, geografia a biológia sme sa v pondelok 26. novembra 2018 vybrali do čističky odpadových vôd. Do Stropkova sme sa odviezli spojovým autobusom a potom sme prešli pešo chodníkom do cieľa našej exkurzie. V priestoroch čističky nás privítala pani Ing. Štefaníková, ktorá nám čističku opísala a všetko podrobne vysvetlila. Naučili sme sa, že odpadová voda sa čistí najskôr mechanicky a potom biologicky a chemicky. Na všetky tri spôsoby čistenia vody sú stroje a prístroje, ktoré to zaznamenávajú. Počasie nám počas exkurzie neprialo, voda sa nám predstavila aj v inej podobe, vo forme dažďa. V čističke nám najviac prekážal zápach, ktorý je typický pre odpadovú vodu. Čistenie vody končí odtokom čistej vody dlhým potrubím do rieky Ondava. Do školy sme sa vrátili premočení a premrznutí, ale s pocitom, že lepšie je raz vidieť ako sto krát počuť. Na záver všetkých siedmakov a ôsmakov potešil darček od našej sprievodkyne vo forme skicárov a horúci čaj v teple našej školy.

Kamila Bandiová a Sofia Zavacká, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

Téma TASR