Stretnutie s umelcom

Anna Komišáková, 9. apríla 2018 9:50

Insitné umenie Miroslava Potomu na hodinách VUM v Havaji Foto: Anna Komišáková


Havaj 9. apríla (SkolskyServis.sk) - Dňa 26.3. 2018 sme sa v našej škole stretli s pánom Miroslavom Potomom zo Stročína. Na základe pozvania pani učiteľky PaedDr. Anny Komišákovej nám počas hodiny výtvarnej výchovy a výchovy umením predstavil jeho umelecký život.

Pán Miroslav Potoma sa venuje insitnému umeniu, je to veľmi zaujímavý druh moderného umenia. Najskôr sme si pozreli jeho prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá. Obdivovali sme nielen jeho tvorbu, ale aj stretnutia s významnými ľuďmi, zaujímavé miesta a mestá a to nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Jeho obrazy boli naozaj veľmi pekné a nielen mne, ale aj všetkým spolužiakom zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa úprimne páčili. Mali obrovský obdiv takmer všetky, ktoré nám doniesol ukázať a bolo ich naozaj dosť.

Som rád, že som sa stretol s týmto druhom umenia, a taktiež s takýmto zaujímavým umelcom, ktorý maľuje srdcom.

Insitné umenie Miroslava Potomu na hodinách VUM v Havaji Foto: Anna Komišáková


Insitné umenie Miroslava Potomu na hodinách VUM v Havaji Foto: Anna Komišáková


Insitné umenie Miroslava Potomu na hodinách VUM v Havaji Foto: Anna Komišáková


Adam Pavlik, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR