Stenu školy premenia na herbár

Alena Štrompová , 4. mája 2018 14:11

Rozvíjanie zdravého životného štýlu a ekologického správania sa nemusí ostať iba v teoretickej rovine.

ZŠ Fullu Košice Foto: Alena Štrompová


Košice 4. mája (SkolskyServis.sk) - Príkladom je Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach. Hneď pri vstupe do budovy je jasné, že škola žije prírodou. Vermikompostér na chodbe, koše na separovanie odpadu v každej triede a postupne zväčšujúca sa komunitná záhrada s altánkom. V tomto školskom roku sa ZŠ Fullu pustila do projektu Zábavná komunitná fytoterapia podporeného ČSOB nadáciou. Prostredníctvom série vzdelávacích a umeleckých aktivít pre rodiny v prostredí komunitnej záhrady chce škola posilniť ekologické povedomie na sídlisku.

ZŠ Fullu Košice Foto: Alena Štrompová


V sobotu 14. apríla pozvali učitelia žiakov a obyvateľov sídliska stráviť spoločný čas na interaktívnych workshopoch o pestovaní bylín a včelárstve, ale aj pri práci v záhrade. Podujatie začalo predstavovaním rukopisov žiakov do pripravovanej zbierky príbehov o bylinkách. Druhú časť publikácie tvoria rodinné recepty, ktoré si v sobotu rodiny navzájom povymieňali, ale aj ochutnali. O dlhoročné skúsenosti a vedomosti so zbieraním a pestovaním rastlín sa podelila lektorka z Eviany, n.o. Paulína Urdová. Zážitkový workshop končil vysádzaním byliniek, ktoré si rodiny zobrali domov. Minivýstavu Botanickej záhrady UPJŠ Košice o včelách a včelárstve pripravila Andrea Fridmanová. Jej súčasťou bola diskusia o účinkoch včelích produktov a ukážka herbarizovania rastlín. Aktivity pokračovali prácou v areáli komunitnej záhrady a maľovaním vonkajšej steny školy. Podľa projektových zámerov tam vznikne nadrozmerný herbár s popisom častí rastlín a stromov. Neestetické steny sa do konca školského roka premenia na edukačnú pomôcku a umelecké dielo.

ZŠ Fullu Košice Foto: Alena Štrompová


Alena Štrompová
Foto: autorka


Téma TASR