Stavba Zeme

Anna Komišáková, 23. septembra 2015 10:54

Je skúmanie vnútra Zeme ľahšie alebo ťažšie ako skúmanie vesmíru? Prečo?

Foto: Anna KomišákováHavaj 23. septembra (SkolskyServis.sk) - Skúmanie vnútra Zeme je ťažšie ako skúmanie vesmíru, lebo vo vnútri Zeme je veľmi horúco. Vesmír je väčší a dá sa ľahšie pozorovať. Vo vesmíre sa dá lietať, lebo tam nepôsobí gravitačná sila. Do vesmíru sa dajú vyslať družice a do stredu Zeme nie. Do stredu Zeme sa ešte nikto nikdy nedostal.

ôsmaci, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR