Šprincove Krompachy

Adam Baloga, 15. decembra 2017 10:55

Šprincove Krompachy je recitačná súťaž.

Šprincove Krompachy Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Spišské Vlachy 15. decembra (SkolskyServis.sk) - Niektorí starší i mladší žiaci našej školy sa jej zúčastnili. Stretli sme sa pred školou a autobusom sme išli do Krompách. Najprv sme išli do kostola. Tam sme mali svätú omšu i krátky koncert. Potom sme sa rozdelili na skupiny podľa ročníkov a kategórií - poézia a próza. Recitoval som medzi poslednými. Keď všetci ukázali svoje výkony, stretli sme sa v dome kultúry, kde bolo vyhodnotenie a rozdali sa diplomy. Mne sa nepodarilo umiestniť sa, ale vôbec mi to nevadilo. Možno to bude nabudúce lepšie.

Šprincove Krompachy Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Šprincove Krompachy Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Šprincove Krompachy Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Šprincove Krompachy Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Adam Baloga (7 rokov – III. tr. ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

Téma TASR