Sprachdiplom prvýkrát na Hradnej

Marta Bystrická, 19. marca 2018 13:29

Skúška na získanie Nemeckého jazykového diplomu .

Sprachdiplom prvýkrát na Hradnej v Nových Zámkoch Foto: ZŠ Hradná Nové ZámkyNové Zámky 19. marca (SkolskyServis.sk) - V utorok 13. marca absolvovalo 18 žiakov našej školy písomnú skúšku z nemeckého jazyka na získanie certifikátu Nemecký jazykový diplom I. stupňa, ktorý zodpovedá úrovni A2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Skúška bola rozdelená na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písomnú komunikáciu ( sloh). Žiaci pristupovali k testovaniu zodpovedne. Verím, že väčšina z nich dosiahne po písomnej časti úroveň B1. Výsledky písomnej časti budú zverejnené až po obdržaní z Nemecka, nakoľko ich hodnotia odborníci v Kolíne. Druhá časť - ústna skúška, bude pozostávať z troch častí:

1. dialóg skúšajúceho so žiakom na bežné témy
2. prezentácia na vybranú tému v Power Point –e
3. reakcie žiakov na otázky skúšajúceho k téme z prezentácie

Ústne skúšky sa budú konať 26.3.-27.3. 2018.

Ďakujem kolegyniam Petre Keresztesovej a Marike Žikavskej za dlhoročnú prípravu žiakov na získanie certifikátu.
Marta Bystrická


Téma TASR