Spojená škola na ul. Ľ. Podjavorinskej chce chrániť sovy v okolí

TASR, 30. septembra 2018 8:08

Cieľom projektu je chrániť sovy a priblížiť ich výskyt v lokalite školy, kde na tamojších tujach pozorujú zimovanie myšiarky ušatej.

Prešov 30. septembra (TASR) - Školskú záhradu pri Spojenej škole v Prešove zdobí soví kútik. Otvorili ho v piatok a ide o jeden z troch víťazných projektov celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri. Cieľom projektu je chrániť sovy a priblížiť ich výskyt v lokalite školy, kde na tamojších tujach pozorujú zimovanie myšiarky ušatej.
Sova dlhochvostá - ilustračné foto Foto: Dravce.sk

Pred dvomi rokmi postihla prešovskú školu kalamita. Jej následkom bolo zrútenie strechy a poškodenie stromov so sovími hniezdami. Aj to bol dôvod, pre ktorý sa študenti rozhodli pomôcť a postaviť sovám nový domov v školskej záhrade.

"Chlapci dostali nápad, že im vybudujú hniezda, a aj keď už nebudú mať tie vršky stromov tak vysoko ako predtým, aspoň sa budú môcť niekde usídliť," hovorí triedna učiteľka Zuzana Výbošťoková, ktorá spolupracovala so študentmi na projekte.

Soví kútik tvorí desať búdok, ktoré doplnia informačné tabule o výskyte myšiarky ušatej. "Aj toto je interaktívne vzdelávanie. Študenti nemajú k dispozícii žiadny manuál, stavajú búdky len podľa modelovej predlohy, čo tiež buduje ich kreativitu," doplnila Výbošťoková. Efekt interaktívneho vzdelávania pozitívne hodnotí aj riaditeľka Sekcie kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v Bratislave Darina Výbohová. "Žiaci pracujú spolu, keď sa im darí, tak sa tešia spolu, vytvára sa tu energia, pomáhajú si," povedala.

Výstavbu a realizáciu si v prepracovanom projekte navrhli študenti. Vo vyhodnotení celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri získal prešovský projekt tretie miesto. Organizátorka súťaže Anna Bieliková, ktorá bola aj v komisii pri vyhodnotení, oceňuje nápad chrániť ohrozené druhy sovy. Odmenou v súťaži bola finančná podpora projektu a dobrovoľnícka pomoc hlavného partnera projektu pri jeho realizácii.Téma TASR