Som Milan Rastislav Štefánik

Anna Lažová, 23. júla 2018 10:04

21. júla sme si pripomenuli 138. výročie narodenia M. R. Štefánika.

Svidník 23. júla (SkolskyServis.sk) - Filip Vygoda, žiak Spojenej školy vo Svidníku, za prácu Som Milan Rastislav Štefánik v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko získal čestné uznanie.

Cez prázdniny som v televízii sledoval reportáž o letisku Milana Rastislava Štefánika. Také meno som ešte nepočul, tak som sa spýtal ocka, kto je Milan Rastislav Štefánik. Otec mi vysvetlil, že je to veľmi významná osobnosť v dejinách Slovenska. Zaslúžil sa o založenie prvého slobodného spoločného štátu Čechov a Slovákov a môžeme byť na ne ho veľmi hrdí. Vtedy som ešte netušil, že jeho meno si budem pamätať aj preto, že sa bude „spájať “ s mojou osobou.
Foto: Mgr. Anna Lažová

Nastúpil som do 7. ročníka a asi týždeň pred Medzinárodným dňom školských knižníc ma pani učiteľka slovenčiny poverila, aby som sa deťom 1.- 4. ročníka predviedol v role Milana Rastislava Štefánika, a tak im priblížil jeho život. Tento deň bol totiž venovaný práve osobe Milana Rastislava Štefánika. Súhlasil som, a tak sa začalo moje pátranie v knihách, aby som sa o ňom dozvedel všetko nové, zaujímavé. Dočítal som sa, že bol dokonca kúzelník, rád pozoroval mesiac a kvôli nemu, aby ho lepšie videl, vystúpil na Mount Blanck v Alpách. Bol generál, diplomat, cestovateľ, vojenský letec, fotograf... Dozvedel som sa, že sa zaslúžil o vznik Československej republiky a bol vo vláde ministrom vojny. Obdivoval som jeho aktivity, ktorým sa venoval. Prečítal som si aj príbehy z knihy Oči plné oblohy, kde bol Milan ešte malý chlapec, ako sa so súrodencami hrali, ako mal rád prírodu a zvieratká, rád čítal a bol najlepším žiakom na košarištianskej škole. Moje spolužiačky mi vyrobili vojenskú čiapku, ktorá sa podobala tej, ktorú nosil M.R Štefánik. Spolužiak doniesol uniformu svojho dedka a Milan Rastislav Štefánik bol opäť „na svete“. Keď som sa do uniformy prvýkrát obliekol, cítil som sa veľmi hrdo a bol som pripravený na to, aby som mohol predstúpiť pred žiakov a povedať: „Som Milan Rastislav Štefánik...“
Foto: Mgr. Anna Lažová

Chodil som po triedach a rozprával som deťom, kto som a že som sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Hovoril som o jeho úspechoch v astronómii, o jeho kúzelníckych schopnostiach, vynálezoch a ich použití. Napríklad aj o tom, že bol aj spoluautorom prvého návrhu štátnej vlajky. A potom som spomenul aj letisko, kde Milan Rastislav Štefánik zahynul, keď sa vracal do rodnej vlasti 4. mája 1919. A práve toto letisko dnes nesie jeho meno.

Keď som sa ich pýtal, čo si z môjho rozprávania zapamätali, bol som prekvapený, koľko toho vedeli. Potom im žiaci šiesteho ročníka zahrali scénku z knihy Oči plné oblohy, kde vystupuje Štefánik ako chlapec, ktorý má rád prírodu a život v nej.

Deti boli veľmi nadšené. Niekedy, keď ma stretnú v škole na chodbe, tak ma pozdravia: „Ahoj, vojak. Iba sa pousmejem a vo vnútri mám dobrý pocit. Som veľmi šťastný, že som dostal takúto príležitosť byť aspoň na chvíľu jednou z najvýznamnejších postáv našich dejín. Človekom, ktorý celý život túžil po pravde a poznaní a ktorý lásku k svojmu národu prejavoval životným krédom: „Veriť – Milovať – Pracovať“. A Milan Rastislav Štefánik veril svojmu národu, miloval ho a pracoval pre národ, aby sme aj my Slováci mali svoje miesto na zemi.

Téma TASR