Slnečná sústava očami piatakov

Ivana Šaffová, 13. novembra 2017 10:50

Spojenie anglického jazyka a geografie môže byť zábava!

Slnečná sústava očami piatakov Foto: Ivana Šaffová


Michalovce 13. novembra (SkolskyServis.sk) - Na ZŠ, J. A. Komenského 1 v Michalovciach sa metódou CLIL (obsahovo – jazykovo integrované učenie, t.j. prepojenie výučby nejazykového predmetu a cudzieho jazyka) vyučujú žiaci aj na 2.stupni. Jedným z vyučovacích predmetov je Svet krajín. Rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Jeho cieľom je sprostredkovať základné vedomosti z geografie 5.ročníka v anglickom jazyku. V rámci tematického celku Objavovanie Zeme a vesmíru žiaci postupne získavali vedomosti o oblohe, Slnku, hviezdach, planétach, Mesiaci a vesmíre (samozrejme v anglickom jazyku). Zhrnutím učiva je tematický projekt Slnečná sústava. Pri ich tvorbe využili nielen teoretické informácie, ale hlavne svoju tvorivosť a originalitu.

Téma TASR