Slávnostné vyhodnotenie súťaže školských časopisov

Ľubomír Baloga, 2. júla 2018 13:32

Zapojili sme sa do tretieho ročníka súťaže školských časopisov s názvom Perohryz. Organizuje ju Občianske združenie ÚLET z Košíc a je určená pre školské časopisy z Prešovského a Košického kraja.

Foto: ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy - foto Ľubomír Baloga


Spišské Vlachy 3. júla (SkolskyServis.sk) - ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch začala pôsobiť v septembri 1992 odvtedy nepretržite vydáva školský časopis SRDCE (25 rokov školského časopisu SRDCE). Vychádza trikrát počas školského roka - na Vianoce, na Veľkú noc a prázdninové číslo na konci školského roka. Na jeho tvorbe sa podieľa najmä učiteľská redakčná rada a kolektív žiakov navštevujúcich záujmový útvar SRDCE- malý novinár. Tento školský rok sme sa zapojili do súťaže školských časopisov s názvom PEROHRYZ 2018. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 11. mája 2018 v Košiciach. Podľa slov organizátorov sa tento rok prihlásilo rekordných 34 redakčných rád. Víťazmi súťaže školských časopisov sa stali Prestávka (ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice) a Čordáčik (Spojená škola sv. košických mučeníkov, Košice). Rozhodla o tom trojčlenná odborná porota. Tvorili ju dvaja pedagógovia z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Lenka Regrutová sa venuje mediálnej výchove aj výskumu mediálnych obsahov, ktoré sú určené pre detského percipienta. Jozef Mergeš sa venuje dejinám jazykovedy, filozofii jazyka športu v mediálnom prostredí a teórii filmu. Obaja sa podieľajú na fungovaní univerzitného študentského časopisu Unipo Press. Treťou členkou poroty bola Michaela Luxová - redaktorka denníka KOŠICE:DNES. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bola aj analýza jednotlivých časopisov a konzultácia s členmi poroty. Z Košíc sme teda okrem čestného uznania odchádzali aj s cennými radami a postrehmi.

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR