Slávnostné odmeňovanie učiteľov

Júlia Kónyová, 13. apríla 2018 10:04

Desať najlepších učiteľov zo školského obvodu Kráľovského Chlmca bolo ocenených.

Desať najlepších učiteľov zo školského obvodu Kráľovského Chlmca bolo ocenených Foto: Mgr. Mária Hriciková


Kráľovský Chlmec 13. apríla (SkolskyServis.sk) - Dňa 6. apríla 2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kráľovskom Chlmci konala slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov. Slávnosť zorganizovalo mestské zastupiteľstvo pod vedením pána primátora Ing. Karola Patakyho. Pozvaní boli všetci učitelia, ktorí patria do školského obvodu nášho mesta. Aj učiteľky z materských škôl a z SOŠ. Prišli aj učitelia z Lelesa a Somotoru – okolitých dedín. My, mažoretky, sme každému pri vchode dali červenú ružu.

V úvode privítal pán primátor všetkých učiteľov. Poďakoval sa im za obetavú a ťažkú prácu, ktorú robia. Potom im zaželal veľa elánu a úspechov do ďalšej práce. Pred odovzdávaním ocenení vystúpili malí tanečníci a recitátor z našej školy. A potom Mgr. B. Leczová, vedúca školského úradu, a pán P. Nádasdi, poslanec mestského zastupiteľstva, odovzdali desiatim najlepším učiteľom pamätné plakety a kytice za ich záslužnú prácu. O každom učiteľovi sa premietla krátka prezentácia a každý z nich sa podpísal do mestskej kroniky. Za našu školu dostala ocenenie pani učiteľka Marta Čarnakovičová za mnohoročnú vynikajúcu prácu. Srdečne jej blahoželáme!

Na záver vystúpili ešte žiaci zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským s pesničkami. A celkom na záver sme zatancovali my, mažoretky. Páni učitelia sa potom vybrali na slávnostný obed. Oslava sa mi páčila, lebo páni učitelia sa snažia naučiť nás všetko, čo budeme v živote potrebovať. Ďakujeme im zato aj my, žiaci.Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A Foto: Mgr. Mária Hriciková

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR