Skutočné knižnice – skutoční hrdinovia

Mgr. Margita Škutová, 29. októbra 2018 11:41

Do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach zapája pravidelne každý rok.

Do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach zapája pravidelne každý rok. Foto: ZŠ Andreja Kmeťa Levice


Levice 29. októbra (SkolskyServis.sk) - Tento ročník sa niesol v duchu 100. výročia vzniku ČSR. Je to téma výsostne aktuálna, žiaci sa jej venujú na viacerých vyučovacích hodinách. My sme sa pokúsili ich poznatky rozšíriť, obohatiť, a to hlavne zábavnými a kreatívnymi aktivitami. Literárne predpoludnie Skutočné knižnice – skutoční hrdinovia sa nieslo v duchu rovesníckeho vzdelávania.

Žiaci 9. ročníka si vopred pripravili aktivity pre svojich spolužiakov. Pomocou knižného fondu či internetu vytvorili prezentácie o vzniku Československa, vyhľadali dokumentárne filmy z obdobia vzniku 1. republiky, pripravili pracovné listy, vymysleli zaujímavé a tvorivé aktivity, vyhľadávali informácie o výrazných osobnostiach.

Podujatie prebiehalo na troch stanovištiach, kde sa počas vyučovania vystriedali triedy ISCED 2. Žiaci si najskôr pozreli prezentáciu o vzniku 1. ČSR a zaujímavé filmové ukážky zo začiatku 20. storočia.

Do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach zapája pravidelne každý rok. Foto: ZŠ Andreja Kmeťa Levice


Na druhom stanovišti deviatačky priblížili život a činnosti významnej osobnosti M.R. Štefánika prostredníctvom autentických záznamov z jeho života. Po tejto aktivite nasledovali zábavné úlohy – usporiadanie „ stratených“ veršov básne Štefánikova matka, tvorba vlastných básní, hľadanie informácií a citátov, ktoré „zablúdili“ na nástenky školy, vysvetľovanie Štefánikových myšlienok, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Nakoniec sa deviatačky zahrali na pani učiteľky a formou súťažného kvízu si overili pozornosť svojich spolužiakov. Nebolo dôležité, ktorá zo skupín vyhrala, ale ako sa zábavnou formou niečo nové naučila.

Do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach zapája pravidelne každý rok. Foto: ZŠ Andreja Kmeťa Levice


Všetky získané vedomosti žiaci nakoniec spracovali vo forme projektov na vopred zvolené témy – vznik ČSR, hospodárstvo, kultúra, vývoj štátu, prezidenti, významné osobnosti - s využitím knižného fondu a internetu. Ďalšie skupiny žiakov mali pripravené pracovné listy s informáciami o prezidentoch od Masaryka až po súčasnosť, zamerané na čítanie s porozumením.

Záverom možno skonštatovať, že išlo o kreatívne, nápadité, vtipné, zaujímavé a netradičné podujatie s cieľom priviesť žiakov k histórii, pripomenúť si výročie vzniku 1. ČSR, významné medzníky a osobnosti našich dejín, ale i k rozvoju fantázie a tvorivosti, k uvedomeniu si, že mnohé myšlienky, sny a ideály sa v priebehu času menia, ale majú výpovednú hodnotu aj pre dnešného mladého človeka.

Do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach zapája pravidelne každý rok. Foto: ZŠ Andreja Kmeťa Levice


Mgr. Margita Škutová

Téma TASR