Školský karneval ukončil fašiangy v ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková, 16. februára 2016 12:41

Koniec fašiangového obdobia naša škola patrične oslávila karnevalom.

Školský karneval v ZŠ s MŠ Havaj Foto: Anna KomišákováHavaj 16. februára (SkolskyServis.sk) - Všetko sa začalo 5. februára hneď od rána, kedy sa všetci žiaci začali pripravovať a dolaďovať posledné detaily. Mladší zostali pri individuálnych maskách a my starší, sme prepadli kolektívnym maskám. Objavili sa tu zvieratká, postavičky z rozprávok, kreslený hrdinovia, princezné, bezdomovci, všelijaké povolania, myši, dejepisné postavy a dokonca aj postavičky z Človeče nehnevaj sa. Po tanečnej prehliadke v maskách sa konalo vyhodnocovanie tých najkrajších a najprepracovanejších masiek. Na obede sme si pochutnali na výbornom guľáši. Nesmela chýbať ani tombola, kde sme všetci očakávali, či sa vytiahne práve to naše číslo. Potom sme už iba tancovali a zabávali sa na dobrú hudbu. Všetkých nás síce boleli nohy, ale domov sme odchádzali s obrovským úsmevom na perách a dobrým pocitom.Veronika Radačovská, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR