Školské aktivity v oblasti Zahura

Ľubomír Baloga, 18. januára 2019 7:45

Rekreačnú oblasť ZAHURA v blízkosti Spišských Vlách využívajú aj žiaci miestnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa.

Školské aktivity v oblasti Zahura Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Spišské Vlachy 18. januára (SkolskyServis.sk) - Ľudové pomenovanie oblasti ZAHURA vychádza zo spišského nárečia a vyjadruje, že vzhľadom k Spišským Vlachom sa nachádza za horou. V jesenných mesiacoch to býva tradičné miesto účelového cvičenia. Ani tento školský rok nebol výnimkou. Už v septembri si žiaci II. stupňa vyskúšali na pripravených stanovištiach svoje zručnosti a vedomosti z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, protipožiarnej ochrany či orientácie v teréne.V lete to býva cieľ výletu počas denného tábora. Aktuálne túto oblasť využívajú žiaci druhého ročníka, ktorí absolvujú hry na snehu.

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR