Školáci stavali mosty v školskom areáli

Anna Komišáková, 1. júna 2016 12:41

Most mal byť jeden meter dlhý, vo výške 20 cm nad zemou a mohol mať len dve upevnenia.

Školáci zo ZŠ s MŠ Havaj stavali mosty v školskom areáli Foto: Anna KomišákováHavaj 1. júna (SkolskyServis.sk) - Úlohou žiakov 9. ročníka bolo na hodine ekológie postaviť most v školskom areáli. Na stavbu mostu dostali trojčlenné družstvá tri letáky, jeden meter špagátu a jeden meter lepiacej pásky. Most mal byť jeden meter dlhý, vo výške 20 cm nad zemou a mohol mať len dve upevnenia. Pomôcť si mohli prírodným materiálom. Ich most mal udržať jednu minútu čokoládu Študentskú pečať. Na riešenie tejto úlohy použili žiaci burzu nápadov a medzipredmetové vzťahy. V školskej záhrade sme mali 5 rôznych mostov z prírodného materiálu. Keďže všetci súťažiaci úlohu splnili v časovom limite, čokoládu si medzi sebou rozdelili.

Školáci zo ZŠ s MŠ Havaj stavali mosty v školskom areáli Foto: Anna Komišáková


Školáci zo ZŠ s MŠ Havaj stavali mosty v školskom areáli Foto: Anna Komišáková


Školáci zo ZŠ s MŠ Havaj stavali mosty v školskom areáli Foto: Anna Komišáková


Školáci zo ZŠ s MŠ Havaj stavali mosty v školskom areáli Foto: Anna Komišáková


PaedDr. Anna Komišáková

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR