Škola budúcnosti

Diana Feckanonová, 15. decembra 2016 14:00

Foto: skolskyservis.sk


Svidník 15. decembra (SkolskyServis.sk) - Volám sa Diana a dnes by som vám chcela povedať, ako si ja predstavujem školu budúcnosti.

V škole budúcnosti podľa mojej predstavy bude iba technológia, to znamená, že notebooky, počítače, klávesnice, tablety, prípadne aj mobily. Triedy budú veľmi COOL! Nebudú žiadne staré lavice a stoličky, ale moderné stoly, ktoré by sa vysúvali zo zeme a na každom z nich bude zástrčka, aby si mohli žiaci nabíjať notebooky počas vyučovania. Písomky ako aj poznámky sa budú písať do notebookov. Schody? Pochybujem! Nahradia ich eskalátory či výťahy. Steny v triedach budú žiariť rôznymi farbami a bude tam skvelá atmosféra. Vestibul je miestnosť, kde by žiaci mohli spolu komunikovať. Na hodinu telesnej výchovy budú môcť chodiť iba tí žiaci, ktorí o to majú veľký záujem.

A čo na záver? Len toľko. Do školy by chodili žiaci, ktorým by sa chcelo. Ostatní by prišli iba na skúšky.

Diana Feckanonová
Spojená škola –ZŠ
Centrálna 464
08901 Svidník
6. ročník


Téma TASR