Čaro prírody, citu a fantázie - samorasty

Anna Komišáková, 24. marca 2016 7:13

Práce pána Iľova, ktorý zo samorastov vytvoril hotové umelecké diela. Vystavené sú v múzeu v Stropkove Foto: Anna KomišákováHavaj 24. marca (SkolskyServis.sk) - V múzeu v kaštieli v Stropkove nás zaujali aj stropkovskí rodáci. Úžasné práce pána Iľova, ktorý zo samorastov vytvoril hotové umelecké diela a život vo fotografii pána Hica, ktorý obúval celý svet. Sladká odmena na nás čakala v cukrárni Amfora. Mńam ... Ďakujeme.piataci, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR