Rozprávkový deň otvorených dverí

Ľubomír Baloga, 16. marca 2018 9:32

Návštevníci putovali z rozprávky do rozprávky a tak poznávali priestory školy, učiteľov aj vyučovacie činnosti. Pomocníkmi boli žiaci, ktorí sa zmenili na bytosti z rozprávok.

Spišské Vlachy 16. marca (SkolskyServis.sk) - Do Základnej školy svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch zavítali 13. marca 2018 budúci školáci a ich rodičia.
Foto: archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Riaditeľka školy Mgr. Renáta Bašistová najprv predstavila činnosť školy, vybavenie tried a odborných učební. Informovala o duchovnom rozmere školy, projektoch, spoločenských, kultúrnych a športových aktivitách i o úspechoch žiakov v rôznych oblastiach. Nasledovalo rozprávkové putovanie plné hier a aktivít z anglického jazyka, výtvarnej výchovy, matematiky a telesnej výchovy. Budúci prváci si na týchto zastávkach mohli precvičiť svoje vedomosti a zručnosti. Samostatne bolo pripravené stanovište pre budúcich piatakov, ktorí taktiež využili možnosť zoznámiť sa školou, čo bolo aj cieľom Dňa otvorených dverí.

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR