Rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci

Laura Nagyová, 28. júna 2018 7:15

Deväť rokov v ZŠ ubehlo rýchlo ako voda.

Rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci Foto: Kristián Bók


Kráľovský Chlmec 28. júna (SkolskyServis.sk) - Žiaci deviateho ročníka zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa 27. 6. 2018 dočkali ukončenia svojho štúdia v našej škole. Na tento deň sa chystali vlastne celý polrok. Viedli vážne debaty o výzdobe triedy, o programe a, samozrejme, o šatách. Tento týždeň teda zdobili svoje triedy, ktoré sú veľmi pekné. Boli sme sa na ne pozrieť aj slávnostného my, mladší žiaci, aby sme vedeli, ako si máme neskôr vyzdobiť svoju.

Po slávnostnej rozlúčke s mladšími spolužiakmi v škole, sa všetci zišli na chodbe školy. Bohužiaľ, nebolo pekné počasie, tak sa rozlúčka konala v budove školy. Najprv sa im prihovoril pán riaditeľ Berta a zaprial im do života veľa šťastia a úspechov. Potom nasledovali príhovory ôsmakov (V. Gačová), za deviatakov sa lúčila A. Bacskaiová a vypočuli sme si aj poďakovanie za rodičov, ktoré predniesla pani Šimková.O program sa postarala pani učiteľka A. Jašková. Rozlúčkové piesne zaspievali B. a J. Kónyové. V závere pán riaditeľ odmenil žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach.

Po programe sa žiaci prešli po meste a vypočuli si príhovor pána primátora. Potom nasledoval slávnostný obed v školskej jedálni a popoludní si každá trieda pripravila prezentácie o svojich zážitkoch v našej škole.
Bude nám ľúto za mnohými kamarátmi, lebo sme spolu zažili veľa pekných chvíľ. Želáme im v nových školách veľa úspechov a nech si aj tam nájdu dobrých kamarátov.

Budete nám chýbať!

Text: Redaktor junior TASR Laura Nagyová, 7. A Foto: Kristián Bók

Laura Nagyová (Základná škola, Ľ. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Moje záľuby sú:hudba,spievanie,čítanie článkov,fotografovanie. Chcela by som byť lekárkou.

Téma TASR