Rozlúčka deviatakov zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci

Fanni Rótová, 4. júla 2017 8:21

Pred deviatakmi sa otvárajú dvere do budúcnosti.

Rozlúčka deviatakov zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci Foto: Kristián Bók


Kráľovský Chlmec 4. júla (SkolskyServis.sk) - Deväť rokov v Základnej škole v Kráľovskom Chlmci prešlo veľmi rýchlo! Aspoň teraz sa mi to tak zdá. Každý rok majú u nás deviataci slávnostnú rozlúčku, a tak to bolo aj teraz. Už po napísaní Monitoru sme začali rozmýšľať o tom, ako by sme pripravili čo najkrajšiu rozlúčku. Do príprav sa zapojili všetci žiaci deviatych tried. Najprv sme mali starosť, ako zhotoviť tablo, aby bolo čo najkrajšie. Ujal sa toho náš spolužiak Ferko Tancsák. Pripravil pekné pozadie a vhodne umiestnil žiacke fotografie. Potom prišla na rad výzdoba triedy. Priebežne sme pripravovali dekorácie, aby bola naša trieda – 9. A - pekná. Urobili sme si aj batôžky na dlhú cestu. Rodičia sa postarali o občerstvenie a kytice pre vedenie školy a pani učiteľku triednu Hricikovú. Na hudobnej výchove sme nacvičovali spievanie piesne Gaudeamus. 29. 6. sme sa zišli v triede slávnostne vyobliekaní a mali sme riadnu trému! Po rozlúčke v škole sme sa prešli po meste na mestský úrad, kde sa s nami rozlúčil pán zástupca primátora Peter Nádasdi, ktorý nám zaprial veľa úspechov v živote. Po návrate do školy sme mali slávnostný obed. Ferko nám potom pripravil prezentáciu fotografií od piateho ročníka. Aj nám ich napálil na CD, aby sme mali pamiatku. Na záver sme sa rozlúčili a tešili sme sa na posledný deň. Ten mal byť naozaj posledný v tejto škole, lebo sme dostali aj vysvedčenie.

Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa o nás počas tých deviatich rokov starali. Lúčime sa aj so spolužiakmi, s ktorými sme zažili veľa pekných chvíľ. A všetci sa tešíme na to, čo nás čaká v budúcnosti v nových , s novými kamarátmi.Text: Redaktor junior TASR Fanni Rontová, 9. A Foto: Kristián Bók

Téma TASR