Rendezvous so Štefánikom

Anna Lažová, 30. októbra 2017 10:39

Z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc zorganizovala Spojená škola, zložka ZŠ vo Svidníku 23.10.2017 pre žiakov podujatie pod názvom Rendezvous so Štefánikom.

Svidník 30. októbra (SkolskyServis.sk) - Do priebehu podujatia sa zapojilo všetkých 217 žiakov rôznymi aktivitami, hrami, scénkami, čítaním, kvízom, krížovkami, komunikáciou, a to všetko zábavným učením.
Rendezvous so Štefánikom v Spojenej škole vo Svidníku Foto: Mgr. Anna LažováNa hlavnej chodbe bola umiestnená nástenka vytvorená žiakmi k téme školského podujatia a boli vystavené dostupné materiály, časopisy a knihy, ktoré záujemcom priblížili osobnosť Štefánika. Potom už nasledovali pripravené aktivity v jednotlivých ročníkoch.

Aktivita Som Milan Rastislav Štefánik bola určená pre prvý stupeň ZŠ. Žiak siedmeho ročníka Filip vo vojenskom oblečení priblížil mladším spolužiakom jednoduchou formou osobu M. R. Štefánika. Táto aktivita mala u detí veľký úspech. Žiaci literárneho krúžku potom predviedli dramatizáciu poviedky z knihy Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy. Nasledovali tvorivé výtvarné dielne a lúštenie osemsmeroviek, v ktorých žiaci hľadali slová, viažuce sa na predchádzajúce aktivity o Štefánikovi. Boli to slová, ako vedec, Bradlo, astronóm, vojak, kúzelník, letec, generál, hviezdy, mohyla...Ďalšie aktivity pre starších žiakov: Posol hviezdnych diaľav, Milan Rastislav Štefánik ako astronóm, diplomat, cestovateľ, M. R. Štefánik v zrkadle našej doby, Čo by nám povedal M. R. Štefánik a kvíz Čo vieme o mužovi, ktorý zomrel príliš skoro. V popoludňajších hodinách pokračoval MDŠK v troch oddeleniach ŠKD.

Aj takáto forma učenia podporí u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, ale predovšetkým k poznávaniu nového.

Anna Lažová (Spojená škola Svidník)

Som učiteľka Spojenej školy, zložka ZŠ, Svidník

Téma TASR