Remeslo má zlaté dno - tkanie je zábava

Anna Komišáková, 13. marca 2018 10:22

Ručné krosná sú vyrobené z dreva, dajú sa na nich vyhotoviť malé koberčeky.

Tkať na tkáčskych krosnách sa naučili žiaci ZŠ s MŠ Havaj 12. marca v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku Foto: Anna KomišákováHavaj 13. marca (SkolskyServis.sk) - Tkať na tkáčskych krosnách sme sa naučili 12. marca 2018 v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku pod vedením šikovnej, milej a temperamentnej takmer sedemdesiatničky Jozefíny Štefančíkovej z Michaloviec. Obdivujeme ju a ďakujeme za veľmi peknú a prínosnú tvorivú dielňu. Určite má pokračovateľov tohto tradičného remesla.PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj


Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR