Reklama na knihu

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 17. januára 2013 10:12

Reklama na nás útočí zo všetkých strán. Neubránia sa jej ani deti. Čo tak skúsiť s nimi vymýšľať ich vlastné reklamy?

Foto: Jaroslava Koníčková
Liptovská Osada 17. januára (TASR) - Dnes sa pristavím pri jednej ďalšej zaujímavej aktivite, ktorú moji žiaci majú celkom radi. Je to tvorba reklamy na knihu. Aspoň dvakrát do roka po absolvovaní čitateľskej dielne rozdelím žiakov do skupín a poviem im, aby si vybrali jednu zaujímavú knihu a spropagovali ju.
Foto: Jaroslava Koníčková

Majú výber z viacerých možností. Môžu si pripraviť návrh reklamy spolu s obrázkom a sloganom na billboard do časopisu, alebo sa môžu zahrať na rozhlas či televíziu a môžu si vymýšľať reklamy pre tieto médiá.
Foto: Jaroslava Koníčková

Moji žiaci majú najradšej tvorbu televíznej reklamy. Radi vymýšľajú vo forme scénok rôzne situácie prostredníctvom ktorých propagujú knihy, ktoré sú z ich pohľadu pre deti zaujímavé.
Foto: Jaroslava Koníčková

Foto: Jaroslava Koníčková


Pri tejto činnosti sa musia najprv urobiť scenár, ktorý neskôr nacvičujú a v poslednej fáze každá skupina predvedie svoju reklamu pred spolužiakmi. Ak sú reklamy pekné a zmysluplné, radi ich nahrávame na kameru a ukladáme na webovú stránku.

Po rokoch si všetci radi pozrú svoje malé výmysly a spomínajú pri tom na zaujímavé a často i vtipné chvíle v škole.

PaedDr. Jaroslava Koníčková

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR