Realizácia projektu Ja, ty, my - čítame

Dana Volčková, 8. novembra 2018 7:48

Vďaka projektu Ja, ty, my – čítame z verejných zdrojov podporil FPU , sme doplnili knižničný fond do školskej knižnice. Kúpili sme beletriu pre mládež i verejnosť v hodnote 1150 eur.

Rakovec nad Ondavou - realizácia projektu ,,Ja,ty,my - čítame" Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou


Rakovec nad Ondavou 8. novembra (SkolskyServis.sk) - Vďaka projektu ,, Ja, ty, my – čítame “, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sme mohli doplniť knižničný fond do našej školskej knižnice o nové knižné tituly. Do školskej knižnice pri ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2 sme v septembri 2018 kúpili beletriu pre dievčatá, chlapcov i verejnosť v celkovej hodnote 1150 eur. 1000 eur Fond na podporu umenia, 150 eur obec Rakovec nad Ondavou. Projekt realizujeme od septembra 2018 do marca 2019.
Už teraz môžeme povedať, že nové knižné tituly pritiahli do školskej knižnice starších i mladších žiakov od 1. po 9. ročník , študentov i verejnosť – čitateľov viacerých generácií, ktorí radi spoznávajú nových hlavných hrdinov.
Žiaci v čitateľských kluboch počas vyučovania i po vyučovaní nielen čítajú, ale aj diskutujú o prečítaných knihách, spoznávajú hlavných hrdinov, ktorých doteraz nepoznali, vymieňajú si svoje názory a postrehy, upevňujú si poznatky o literárnych útvaroch, o literárnych smeroch, autoroch a ich tvorbe. Naši mladší čitatelia prečítané príbehy prezentujú svojim spolužiakom aj výtvarne spracované, vytvárajú zaujímavé kresby.
Cieľom projektu ,,Ja, ty, my- čítame“ je zvýšiť návštevnosť školskej knižnice žiakmi i verejnosťou. Tento cieľ sa nám darí napĺňať.

Verím, že naša knižnica bude počas celého školského roka aktívnym a živým miestom, centrom poznávania, z ktorého sa ozýva detský džavot, miestom, v ktorom sa čitatelia veľmi dobré cítia, kde trávia svoj voľný čas, kde sa radi vracajú, aby sa veľa nového dozvedeli.

Rakovec nad Ondavou - realizácia projektu ,,Ja,ty,my - čítame" Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou


Rakovec nad Ondavou - realizácia projektu ,,Ja,ty,my - čítame" Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Mgr. Dana Volčková

Dana Volčková (ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2)

Som učiteľkou slovenského jazyka.

Téma TASR