Realizácia aktivít projektu Čarovná komnata

Dana Volčková, 7. novembra 2018 13:31

V októbri 2018 sme v školskej knižnici ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2 zrealizovali tvorivé dielne, je to jedna z aktivít projektu Čarovná komnata, ktorý z verejných zdrojov podporil FPU.

ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou: Realizácia aktivít projektu Čarovná komnata Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou


Rakovec nad Ondavou 7. novembra (SkolskyServis.sk) - Počas októbra 2018 sme v školskej knižnici ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2 realizovali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na čítanie, prácu s literárnym textom, na rozvoj čitateľskej gramotnosti aj na výrobu záložiek. Tvorivých dielní sa zúčastňovali žiaci od 1. po 9. ročník našej základnej školy pod vedením učiteliek slovenského jazyka a literatúry, vedúcej školskej knižnice, zástupkyne riaditeľky školy pre základnú školu, vychovávateliek v školskom klube detí.

ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou: Realizácia aktivít projektu Čarovná komnata Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou


Hravou formou mladší aj starší žiaci spoznávali hlavné postavy a ich životné osudy, rôzne literárne útvary – báseň, rozprávka, povesť, bájka, báj, poviedka, novela, román, spoznávali rôzne literárne smery – romantizmus, lyrizovaná próza, medzivojnová literatúra, literatúra 20. storočia, súčasná literárna tvorba aj predstaviteľov týchto literárnych smerov. Starší žiaci opísali alebo charakterizovali hlavné postavy, hľadali možnosti, ako vyriešiť problémové situácie, v ktorých sa ich obľúbení hrdinovia ocitli. Žiaci prezentovali svoje obľúbené knihy spolužiakom, motivovali spolužiakov k čítaniu, vyrábali záložky. Je to veľmi dobré, žiaci trávili voľný čas v knižnici po vyučovaní nenútene, ale aktívne a tvorivo pri práci s literárnym textom. Tvorivé dielne sú medzi žiakmi obľúbené, lebo rozvíjajú medzipredmetové vzťahy, dávajú priestor na sebarealizáciu žiakov.
Tvorivé dielne sú jednou z aktivít projektu ,, Čarovná komnata“, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zameraný na realizáciu vzdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov, realizáciu prezentačných aktivít, zvýšenie návštevnosti školskej knižnice.


ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou: Realizácia aktivít projektu Čarovná komnata Foto: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou


Vďaka tvorivým dielňam naša školská knižnica ožila detským čitateľom, stala sa dôležitým centrom vzdelávania, miestom relaxu. Pomocou tvorivých dielní sa nám podarilo zvýšiť návštevnosť školskej knižnice.
Verím, že aj v novembri 2018 na tvorivých dielňach zažijeme v školskej knižnici spolu so žiakmi veľa zaujímavých a neobyčajných príhod, lebo čítanie a spoznávanie nových hlavných hrdinov pokračuje.

Mgr. Dana Volčková

Dana Volčková (ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2)

Som učiteľkou slovenského jazyka.

Téma TASR