Projekt Obec, v ktorej žijem - Karlova Ves, Dúbravka, Devín

Mgr. Silvia Bodláková, 21. februára 2018 12:35

V konečnej fáze sa učíme urobiť prezentáciu v power-point a odprezentovať ju.

Bratislava 21. februára (SkolskyServis.sk) - Tento rok už je to deviatykrát, čo v šiestej triede na informatike preberáme tvorbu projektu. V šiestom ročníku je to projekt Obec, v ktorej žijem - teda Karlova Ves, Dúbravka, Devín... Zaoberáme sa vyhľadávaním informácii podľa základnej osnovy, ich spracovaním do súvislého textu - článku, ktorý formátujeme.

Projekt Obec, v ktorej žijem - Karlova Ves, Dúbravka, Devín Foto: Mgr. Silvia Bodláková


Žiaci si musia vyhľadať informácie na internete, ale aj prečítať knihy, ktoré vydali jednotlivé mestské časti. Skenujeme obrázky z knižiek miest, ktoré už nenájdeme, lebo boli zbúrané alebo aj staré fotografie oblečenia či pracovných nástrojov. Žiaci si musia prejsť obec a nafotografovať vlastné fotografie miest, o ktorých píšu vo svojom článku. Niektorí zvyknú prejsť a použiť pre porovnanie aj fotografie miest ešte keď boli malí. A v konečnej fáze sa učíme urobiť prezentáciu v power-point a odprezentovať ju. Čo spočíva v spolupráci s projekčným plátnom alebo aj v tom ako a čo si je vhodné obliecť a ako sa vyjadriť. Projekt je poňatý v jednoduchej forme, lebo nakoniec žiaci prezentujú svoje poznatky štvrtákom. Nie, nie všetci prezentujú. Tí, čo sa nezúčastňujú na prezentovaní, vyrábajú rôzne doplnkové materiály, ktoré majú podporiť prezentáciu spolužiakov ako sú napríklad repliky mincí z konca 13. storočia, ktoré boli nájdené v obci alebo ponúkajú ochutnať štvrtáčikom čerešne, ktoré sa v obci vyšľachtili a podobne. Pôvodne začnú žiaci pracovať nad každou obcou každý zvlášť, ale v konečnom dôsledku všetci spolupracujú a každý sa na niečom podieľa. Pri skúšobných prezentáciách medzi nami si vyberieme tých, čo pôjdu na ostro a musia urobiť spoločnú prezentáciu a aj spolu ju odprezentovať. Čo je niekedy náročné, ak musia spolupracovať traja či až štyria.V tomto školskom roku žiaci 6.B takto rozšírili učivo vlastivedy našim žiakom v štvrtom ročníku. Ukázali im nielen geografickú polohu Karlovej Vsi a jaj tvar topánky, ale aj čo to povedali o histórii - ako napríklad vznikal erb, ktorý je mmichodom najmladším v Európe, alebo aj kde bola postavená najstaršia budova, ktorú v roku 1972 zbúrali a dnes tam máme poisťovňu Alianz. A najviac zaujalo všetkých pomenovanie Lafranconi, keď zistili, že to bol gróf Lanfranconi, ktorý postavil v Bratislave lanovku, ako aj zábrany proti vyliatiu Dunaja do mesta. A prečo nehovoríme mostu Lanfranconi? Viete? Naši šiestaci a štvrtáci už vedia. Jeden úradník, keď sa učil písať na písacom stroji, zabudol napísať písmeno N v jeho mene. Aj tak sa môže meniť história. No čo už!

Mgr. Silvia Bodláková

Téma TASR