Biológia v praxi - príroda nášho okolia je bohatá

Anna Komišáková, 29. septembra 2016 10:45

Byliny, dreviny, bezstavovce a stavovce sú všade okolo nás.

Žiaci zo ZŠ s MŠ v Havaji pozorovali na hodina biológie prírodu v okolí školy Foto: PaedDr. Anna KomišákováHavaj 29. septembra (SkolskyServis.sk) - Príroda nášho okolia je bohatá na byliny, dreviny, bezstavovce a stavovce. Tie v jesenných mesiacoch pozorujeme voľným okom, lupou, mikroskopom a ďalekohľadom. Niektoré zaujímavosti sme na hodinách biológie s piatakmi a šiestakmi zachytili fotografiou alebo umeleckým stvárnením s využitím prírodného materiálu. Poukázali sme aj na nebezpečenstvo pohodeného odpadu zo skla voľne v prírode. Pri silnej intenzite slnečných lúčov sa nám pomocou lupy podarilo prepáliť suché listy, či zapáliť seno.
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR