Príprava na Vianoce

Anna Komišáková, 22. decembra 2017 12:45

Všetky vianočné prípravy končia vianočným programom pri krásne vyzdobenom a vysvietenom stromčeku a betleheme vo vestibule školy v posledný predprázninový deň.

Foto: Anna Komišáková


Havaj 22. decembra (SkolskyServis.sk) - Na hodinách výtvarnej výchovy v 5. ročníku sme si pripravili slávnostnú Štedrú večeru. Každý sa postaral o niečo domáce pod zub. Pred večerou pri sviečke nechýbala modlitba Otče náš, potom sme sa rozprávali o zvykoch v našich rodinách a ochutnávali sme z každého rožka troška. Na stole sme mali oblátky a med, hubovú mačanku, varené a vyprážané pirohy, kapustové bobaľky, sušené ovocie a rôzne druhy koláčov. Pri vianočných koledách sme si pochutnávali aj na vianočnom punči. Poďakovanie patrí všetkým piatakom za ochotu niečo také vianočné zažiť, ich mamkám a babkám za chutné pokrmy a tetám kuchárkam za pomoc pri zohriatí jedál a umytí špinavého riadu.Žiakov 6. ročníka obdaril Mikuláš už pri príchode do školy sladkým prekvapením v topánke a malým vianočným stromčekom ako aj výzdobou na oknách. Za odmenu si každý vyrobil svojho vlastného anjela.So siedmakmi sme voňavým ihličím a zhotovenými ikebanami vyzdobili interiér školy. Za odmenu sme si uvarili pečený čaj ozdobený citrónom.

Najkrajšími anjelmi sa môžu pochváliť ôsmaci z hodín výchova umením. Odmenou boli napečené medovníky, ktoré sme si vlastnoručne vyzdobili.

Radosť zo zdobenia a jedenia vianočného pečiva nechýbala ani na hodinách výchova umením v 9. ročníku. Okrem iného sme si vyrobili drevených anjelov v Pizza Basil a Mikulášskymi darčekmi čertovsky a anjelsky dobre obdarili svojich spolužiakov.Všetky vianočné prípravy končia vianočným programom pri krásne vyzdobenom a vysvietenom stromčeku a betleheme vo vestibule školy v posledný predprázninový deň.

PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR