Poznávanie drevín v teréne

RNDr. Danica Božová, 16. novembra 2018 11:49

Školáci pozorovali charakteristické znaky stromov a krov nielen zrakom, ale i hmatom.

Svit 16. novembra (Skolskyservis.sk) - V rámci praktickej aktivity na vyučovaní biológie piataci poznávali dreviny v okolí našej školy. Školáci pozorovali charakteristické znaky stromov a krov nielen zrakom, ale i hmatom. Zvýšenú pozornosť sme venovali poznávaniu jedovatých drevín, pretože ich neznalosť môže niekedy ohroziť i život človeka.

Poznávanie drevín v teréne Foto: RNDr. Danica Božová


Poznávanie drevín v teréne Foto: RNDr. Danica Božová


Poznávanie drevín v teréne Foto: RNDr. Danica Božová


RNDr. Danica Božová
Učiteľka biológie a koordinátorka environmentálnej výchovy
Spojená škola Mierová
Svit

Téma TASR