Poznávame Prešov prostredníctvom matematiky a informatiky

PaedDr. Jozefína Šoltésová, 14. januára 2018 8:36

Žiaci 7. A triedy na Základnej škole Májové námestie v Prešove pripravili na rok 2018 nástenný kalendár zameraný na svoj región.

Foto: Mgr. Júlia Palšová


Prešov 14. januára (SkolskyServis.sk) - Doma hľadali prostredníctvom internetu, či dostupnej literatúty texty týkajúce sa nášho regiónu. Na hodine matematiky vybrali vhodné informácie a upravili ich do podoby krátkeho textu, ku ktorému vytvorili matematické úlohy. Text obohatili fotografiami súvisiacimi s obsahom a na hodine informatiky to spracovali do printovej podoby.
Foto: Mgr. Júlia Palšová

Takto žiaci dokázali schopnost aplikovať vedomosti, ktoré sa naučili v škole do reálnej podoby, schopnosť vyhľadávať informácie, spracovať ich do informačného textu, ktorému musí každý porozumieť. Kalendár je výnimočný tým, že ak sa chceme viac dozvedieť o danej oblasti z Prešova a jeho okolia, musíme si pozorne prečítať text a potom vyriešiť matematické úlohy.

Pod vedením vyučujúcej matematiky – J. Šoltésovej a vyučujúcej informatiky J. Palšovej žiaci využili medzipredmetové vzťahy, ktorých výsledkom je kalendár, ktorý nielen poučí, má praktické využitie, ale aj ukáže, že žiaci sú tvoriví a šikovní.

Foto: Mgr. Júlia Palšová


Foto: Mgr. Júlia Palšová


Text: PaedDr. Jozefína Šoltésová
Foto: Mgr. Júlia Palšová

Téma TASR