Požehnanie tried – novoročná koleda v našej škole

Sofia Dobranská, 18. januára 2018 9:36

V čase Vianoc sa zvyčajne požehnávajú domy. Po najkrajších sviatkoch roka a našom návrate do školských lavíc, aj my v škole každoročne očakávame koledu, čiže požehnanie tried.

Novoročná koleda - ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy Foto: archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy - Daniela Balogová (IX. tr.


Spišské Vlachy 18. januára (SkolskyServis.sk) - Tento rok sa požehnanie tried v Základnej škole svätého Jána Krstiteľa uskutočnilo 10. januára 2018 a vykonal ho miestny dekan Jozef Šimudriak. Požehnal všetky triedy a neobišiel ani telocvičňu, zborovňu či odborné učebne. Žiaci VIII. A ho sprevádzali spevom kolied, hrou na akordeóne a flaute. Triedy sa požehnávajú kadidlom a svätenou vodou. Zároveň sa na dvere píšu písmená C+M+B. Znamená to Christus mansionem benedicat, čiže Kristus nech žehná tento dom (príbytok). Často sa to však vysvetľuje aj ako mená Troch kráľov: Gašpár (Caspar), Melichar (Melchior) a Baltazár (Balthasar).

Modlitba požehnania tried:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej triede žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj túto triedu pred zlom a hriechom, požehnávaj ju i všetkých, čo sa v nej učia, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sofia Dobranská (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

Som žiačka ôsmeho ročníka a redaktorka školského časopisu SRDCE.

Téma TASR