Používajú naši žiaci vulgarizmy a nadávky?

ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov, 25. apríla 2015 14:08

Členovia žiackeho parlamentu "úradovali" na chodbách našej školy. Kreatívne sa popasujme s vulgarizmami.

Foto: Pavol Ďurčo/TASRPrešov 25. apríla (SkolskyServis.sk) - Miesto na našich chodbách a triedach, si okrem žiakov a učiteľov, našli aj nadávky a vulgarizmy. Stali sa súčasťou bežnej komunikácie na prvom aj druhom stupni, čo sme si overili aj v našom malom prieskume.

Dôvodov používania hrubých slov je hneď niekoľko. Používame ich lebo:

- sme nahnevaní
- aby sme upútali pozornosť
- aby sme zapadli medzi rovesníkov
- aby sme pôsobili tvrdo
- aby sme prejavili vzdor voči autorite

Ak sa už takéto slová vkradli do našich slovníkov, tak si musíme dať pozor, pretože to, čo už raz povieme, nikdy nemôžeme zobrať späť. Každým slovom komunikujeme s okolím a priťahujeme ľudí k sebe alebo odpudzujeme od seba, bez toho aby sme si to uvedomovali. Dojem, ktorý spravíme svojím zovňajškom, sa môže rýchlo stratiť, keď začneme rozprávať.

Preto sme sa rozhodli zapojiť do riešenia tohto problému a prinášame niekoľko praktických rád ako si poradiť s vulgarizmami.

1. Porozmýšľaj, či niekoho neurazíš, nepohoršíš svojou nadávkou, alebo vulgarizmom.
2. Žiadna nadávka nenahrádza meno tvojho spolužiaka, či spolužiačky. Ľudí vo svojom okolí oslovuj menom, aj keď o nich rozprávaš v ich neprítomnosti.
3. Ak potrebuješ ,,pustiť paru“, tak ju pusti kreatívne. Ponúkame ti niekoľko nápadov: „Do Bojníc...“, „Do Boháča...“, „Do Pivnice...“, „Do pískala mašina...“, „Do Riťkaloviec...“

Spoločne môžeme dosiahnuť, že sa spomedzi nás vytratia hrubé vulgarizmy. Zasmejeme sa a dokonca si obohatíme aj svoju slovnú zásobu. Tak poďme na to a vráťme kultúru vyjadrovania späť do našej školy!

Mgr. Mária Petrová, členovia žiackeho parlamentu pri ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov


ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov (Základná škola)

Škola je umiestnená v jedinečnom prírodnom prostredí na sídlisku III. v tichom prostredí. Areál školy tvorí ovocný sad, trávnaté plochy s preliezačkami, volejbalové ihrisko a futbalové ihrisko s atletickou dráhou. Jedinečnosť školy: Zriadenie prípravných ročníkov pre deti s odkladom školskej dochádzky a s chybami reči. V prípravných ročníkoch sa žiakom venujú špeciálni pedagógovia – logopédi. Žiaci sa pripravujú na vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások. Ako jediná škola v Prešove učíme anglický jazyk metódou Jolly Phonics.

Téma TASR