Postup do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku

Marta Bystrická, 7. februára 2018 8:57

Základnú školu Hradnú reprezentovali víťazi školského kola Karolína Vassová, žiačka 5.A triedy a Nikol Mazúchová, žiačka 9.b triedy.

Nové Zámky 7. februára (SkolskServis.sk) - Dňa 18.1.2018 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Základnú školu Hradnú reprezentovali víťazi školského kola Karolína Vassová, žiačka 5.A triedy a Nikol Mazúchová, žiačka 9.b triedy. Veľmi sa tešíme z úspechu Karolínky, ktorá sa zúčastnila olympiády prvýkrát a obsadila hneď 1. miesto. Bude reprezentovať okres Nové Zámky 13. februára 2018 v krajskom kole.
Foto:

Karolínke blahoželám. Ďakujem kolegyniam Marike Žikavskej Jesenákovej a Petre Keresztesovej, ktoré sa žiačkam venovali a pripravili ich na súťaž.

Poďakovanie patrí i pani zástupkyni Erike Kováčovej a pani učiteľke Erike Grúnskej za organizačné zabezpečenie okresného kola olympiády.

Marta Bystrická

Téma TASR