Postup do diecézneho kola Biblickej olympiády

Ľubomír Baloga, 20. apríla 2018 9:10

Po úspešnom zvládnutí dekanátneho kola sa žiaci pripravujú na diecézne kolo,ktoré sa uskutoční 24. apríla 2018 v Spišskej Kapitule.

Foto: TASR


Spišské Vlachy 20. apríla (SkolskyServis.sk) - Obsahom 17. ročníka Biblickej olympiády sú vybrané knihy Svätého písma. Zo Starého zákona je to kniha Genezis (12 – 50 kapitola) a z Nového zákona Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou týchto vybraných kníh je Poslušnosť Božiemu hlasu. Školského kola sa zúčastňujú víťazi triednych kôl z 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia ako jednotlivci. V Základnej škole svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch sa konalo 25. januára 2018. Zúčastnilo sa ho celkovo 24 žiakov. Na prvých miestach sa umiestnili Monika Repková (VI. tr.), Timea Kicková (VI. tr.), Peter Hvizdoš (V. B) a Daniela Balogová (IX. tr.). Títo žiaci ako víťazi školského kola vytvorili družstvo (3 súťažiaci+náhradník), ktoré školu následne reprezentovalo v dekanátnom (okresnom) kole. To sa uskutočnilo 22. marca 2018 práve na pôde ZŠ sv. Jána Krstiteľa. Škola sa na jeho príprave podieľala ako spoluusporiadateľ, kedže hlavným organizátorom bol Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Po skončení súťaže prepukla najväčšia radosť v domácom tíme, keďže ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy obsadila 1. miesto a postúpila do diecézneho (krajského) kola.

Foto: TASR


Foto: TASR

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR