Posledné nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+

Melinda Kovácsová, 7. júna 2018 14:16

Dvojročný medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 We are cooperARTive sa pomaly blíži ku koncu.

Foto: Melinda Kovácsová


Nové Zámky 7. júna (SkolskyServis.sk) - Posledné nadnárodné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch od 23.mája do 25.mája 2018 v Nových Zámkoch na Hradnej škole.

Počas trvania projektu sa kolektívy učiteľov a žiakov všetkých zúčastnených škôl stretávali na spoločných projektových, medzinárodných stretnutiach a pre všetkých zúčastnených sa stali zážitkovými stretnutiami. Na každom z nich sa zišli pedagógovia, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Od začiatku projektu, septembra 2016, boli zrealizované 4 nadnárodné projektové stretnutia a 2 vzdelávacie mobility žiakov. Na týchto stretnutiach si účastníci okrem pracovných odborných aktivít, workshopov či exkurzií vymenili navzájom skúsenosti v používaní inovatívnych metód vo vyučovaní, pochválili sa úspechmi avybavením svojich škôl, a prezreli si tiež historické pamiatky miest, v ktorých sídlia partnerské školy, spoznali nové kultúry a vybudovali nové kolegiálne, či priateľské vzťahy. Nové strategické partnerstvá.

Plánovanými výstupmi projektu sú príručka pre učiteľov a vzdelávací dokumentárny film o kooperatívnom vyučovaní, na ktorých partneri aktívne spolupracovali. Sú to hodnotné vzdelávacie materiály, prostredníctvom ktorých sa myšlienky projektu budú šíriť ďalej.

Melinda Kovácsová

Téma TASR