Portugalsko - EXON - Rakovec nad Ondavou

Dana Volčková, 22. júna 2018 9:31

Výmenný pobyt koordinátorov - partnerov projektu EXON sa uskutočnil koncom mája 2018 v Resende v Portugalsku. Partneri, Česi, Slováci, Poliaci, Portugalci, vyhodnotili aktivity projektu EXON.

Portugalsko - EXON - Rakovec nad Ondavou Foto: TASR


Rakovec nad Ondavou 22. júna (SkolskyServis.sk) - V rámci projektu EXON - bádatelia prírody, realizovaného s podporou programu Erasmus+ sme sa na prelome mesiacov máj/jún 2018 zúčastnili nadnárodného projektového stretnutia v partnerskej škole Agrupamento Escolas de Resende v Portugalsku. Stretnutie riaditeľov, koordinátorov bolo zamerané na zhodnotenie aktivít a diseminácie projektu EXON v školskom roku 2017/2018, príprava aktivít v šk.r.2018/2019.

Portugalsko - EXON - Rakovec nad Ondavou Foto: TASR


V rámci stretnutia každá z partnerských škôl zhodnotila aktivity projektu zrealizované na škole, predstavila svoj:
- model rieky,
- mapu okolia školy,
- pracovné listy, omaľovánky a metodiky CLIL ,
- videá, PP prezentácie Okolie mojej školy.

Porovnávali sme aktivity zrealizované na jednotlivých školách / Deň Země, Deň Vody, Týždeň zdravej výživy…., ich prínos k projektu, pre žiakov a pre školu. Diskutovali sme o možnostiach využitia pripravených metodických materiálov vo vyučovacom procese, porovnávali sme školské vzdelácie programy, vymieňali si skúsenosti z praxe. Zhodnotili súťaž Najekotrieda, ako prebiehala na jednotlivých školách. Upozornili partnerov na doplnenie aktivít projektu na weboch svojich škôl a dohodli obsah hlavnej webovej stránky projektu.

Ako koordinátorska škola sme pripravili plán aktivít na šk.r.2018/2019. Oboznámili sme s ním partnerské školy. Dohodli sa na približných termínoch projektových stretnutí žiakov v šk.r. 2018/2019:
- jeseň, Česko 15. – 19.10.2018 ,
- máj , Slovensko, 13. – 17.05.2019
- jún 2019, nadnárodné projektové stretnutie vyhodnotenie Poľsko.

Sprievodnými podujatiami stretnutia bolo spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok Portugalska:
- návšteva Lisabonu – Veža Belem, kláštor Jeronimos – hrobka Vasca de Gama,
- prehliadka mesta Porto – promenáda Atlantik, historické centrum,
- Fatima – pútnické miesto, Coimbra - univerzitné mesto, Visue – okresné mesto,
- Festival čerešní v Resende .

Portugalsko - EXON - Rakovec nad Ondavou Foto: TASR


Výsledkom stretnutia bolo zhodnotenie práce, diseminácie a aktivít projektu EXON v šk.roku 2017/2018 , oboznámenie sa s plánovanými aktivitami v šk.r. 2018/2019. Prínosom zrealizovaného stretnutia projektového tímu bude dosiahnutie úspešnej realizácie projektu EXON .

PaedDr. Jarmila Lehotayová, riaditeľka ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou

Dana Volčková (ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2)

Som učiteľkou slovenského jazyka.

Téma TASR