Po stopách kultúrneho dedičstva mesta Svidník

Mgr. Anna Lažová, 20. septembra 2017 10:59

CVČ Svidník a nezisková organizácia DUKLA DESTINATION v rámci podujatia Dni európskeho kultútneho dedičstva 2017 zorganizovali pre žiakov ZŠ vedomostnú súťaž Po stopách kultúrneho dedičstva v meste Svidník.

Svidník 20. septembra (SkolskyServis.sk) - Súťaže sa zúčastnilo päť trojčlenných družstiev zo všetkých základných škôl vo Svidníku. Spojenú školu reprezentovalo družstvo v zloženíi: Michaela Surdeníková (8.A), Laura Surdeníková (6. A) a Filip Vygoda (7.A).

Pomník ženistom Foto: Mgr. Anna LažováSúťaž bola zorganizovaná veľmi zaujímavo a netradične. V priebehu týždňa mali súťažiaci spoznať pamätihodnosti mesta Svidník a ich úlohou bolo zhotoviť selfie fotografie pri 17 hmotných nehnuteľných pamätihodnostiach. Za každú fotografiu mohlo družstvo získať jeden bod. Päť bodov mohlo každé družstvo získať za vytvorenie a interpretáciu prezentácie vytvorenej v programe Powerpoint. Nakoniec mali súťažiaci vypracovať test, ktorý pozostával z pätnástich otázok.

Družstvo Spojenej školy našlo a vytvorilo fotografie pri všetkých kultúrnych pamiatkach a v prezentácii priblížilo život a dielo Alexandra Pavloviča, rusínskeho národného buditeľa, básnika a gréckokatolíckeho kňaza. Nielen prezentáciu, ktorú interpretovala kapitánka družstva Michaela Surdeníková, ale aj otázky z testu družstvo SŠ zvládlo najlepšie a so ziskom najvyššieho počtu bodov sa stalo víťazom tejto zaujímavej súťaže. Odmenou pre žiakov za zodpovedný prístup a reprezentáciu školy boli nielen hodnotné darčeky, ale predovšetkým zaujímavé skúsenosti a vedomosti o kultúrnom dedičstve mesta Svidník.

Téma TASR