Z piatakov zo ZŠ v Liptovskej Osade sa stali filmári, natočili film

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 2. mája 2013 12:40

Vďaka nakrúcaniu sa žiaci niekoľko jarných slnečných popoludní pohybovali v prírode na čerstvom vzduchu a zároveň sa zábavnou formou naučili aj niekoľko informácií o svojej dedine.

Foto: Jaroslava Koníčková
Liptovská Osada 2. mája (SkolskyServis.sk) - Súčasťou piatackého učiva, ktoré sa preberá v základných školách na literárnej výchove, sú aj legendy. V mnohých legendách sa hovorí i o živote Cyrila a Metoda. A práve v tomto roku si pripomíname Rok slávenia 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Táto skutočnosť bola pre piatakov dosť silnou motiváciou na to, aby si život a prácu týchto dvoch svätcov pripomenuli nielen preštudovaním základných informácií, ale pustili sa aj do tvorby scenára, ktorý im poslúžil na vytvorenie kratučkého filmu, v ktorom sa okrem iného spomína predovšetkým história Liptovskej Osady.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jjicoyt4Dpk

Jaroslava Koníčková

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR