PDW stretnutie eTwinning ambasádorov v Bristole

Gabriela Krížovská, 8. novembra 2017 12:26

V dňoch 2.11. až 4.11.2017 sa slovenská delegácia ambasádorov v programe etwinning zúčastnila podnetného stretnutia v meste Bristol, Spojené kráľovstvo.

Foto: Gabriela Krížovská


Bratislava 8. novembra (SkolskyServis.sk) - V dňoch 2. až 4. novembra sa slovenská delegácia ambasádorov v programe etwinning zúčastnila podnetného stretnutia v meste Bristol, Spojené kráľovstvo. Delegácia v zastúpení : Ing. Gabriela Krížovská, Mgr. Ivana Čepová, PaedDr. Zuzana Mészárosová a Ing. Kornélia Lohyňová mala možnosť dozvedieť sa o novodobých trendoch v medzinárodných školských projektoch a samozrejme aj ony prispeli k šíreniu dobrého mena našich úspešných projektov medzi 150 zúčastnenými učiteľmi . Stretnutie bolo rozdelené do troch aktívnych dní a zahŕňalo nielen prednášky od ambasádorov z celej Európy, ale aj prínosné diskusie o smerovaní v oblasti novodobých trendoch projektového vyučovania. Obzvlášť hodnotím aktívne vorkšopy zamerané na prehĺbenie si zručností organizovať a moderovať online stretnutia učiteľov z celej Európy. Online moderovanie si v dnešných školách získava stále markantnejšie miesto a dáva priestor na lepšie šírenie vedomostí a odborných zručností. Vždy je treba mať na pamäti, že takéto podujatie si vyžaduje skvelú predprípravu, zaujímavú tému, dobrý realizačný tím a flexibilnosť v každej minúte živého vysielania. Skvelé rady v tomto stretnutí poskytla aj naša ambasádorka Ing. Kornélia Lohyňová, ktorá spolu s kolegyňou Suzanou Delić z Chorvátska vytvorila skvelú atmosféru počas vorkšopu „Designing effective online event“ praktické osvojenie si prezenčných online zručností.

Prínosnými boli aj vorkšopy zamerané na zvyšovanie kritérií k získaniu odznaku kvality, ktorý sa udeľuje iba projektom, ktoré dosiahnu požadovanú kvalitu a nadčasovosť spracovanej témy. Dobrý projekt si k takémuto oceneniu vyžaduje správnu dávku žiackeho nadšenia, ich interaktívneho prístupu a zapojenia. Ani učiteľ neostáva bokom a progresívne pristupuje k smerovaniu projektu a napĺňaniu jednotlivých krokov kooperácie k dosiahnutiu cieľa – ocenenie na národnej a medzinárodnej úrovni.

Ani téma digitálnej inklúzie neostala nepovšimnutá a stretnutie na túto tému posunulo zúčastnených vpred pri otázke začleňovania žiakov so špeciálnymi potrebami do každodenného vyučovacieho procesu. Znevýhodnení študenti by mali mať rovnaké práva a ich požiadavkám by malo byť v plnej miere vyhovené.

Obzvlášť hodnotím interaktívnu hru zameranú na teambuilding, tak potrebný pre budovanie vzájomných vzťahov v triede. Jednu z modifikácií takejto únikovej hry si môžete zahrať aj na adrese – www.bit.ly/escaperoomamb . Určite vás a vašich žiakov vtiahne do deja a vy sa budete tešiť, keď rozšifrujete správny kód, aby ste sa posunuli k ďalšiemu levelu a odomkli ďalšiu pomyselnú miestnosť na ceste úniku z pevnosti.

Stretnutie nám dalo možnosť nahliadnuť aj do histórie a to v priestoroch múzea a umeleckej galérie v Bristole, kde sa konalo jedno so stretnutí. Učitelia mali možnosť pokochať sa egyptskou históriou a umením počas slávnostného večera.

Samozrejme navštíviť Spojené kráľovstvo v tejto oblasti a nevidieť Stonehenge by bolo nemysliteľné a tak sa našiel aj krátky čas na vychutnanie si pohľadu na obrovské mystické kamene uložené v kruhu. Návšteva katedrály v Salisbury, bola tiež nezabudnuteľným zážitkom.Samozrejme ostal čas aj na prechádzku k slávnemu mostu v Bristole – The Clifton Suspension Bridge, ktorý je považovaný za inžinierske majstrovské dielo ponad rieku Avon. Tento most sa stal symbolom Bristolu a navštevuje ho množstvo návštevníkov každý deň.

Získané vedomosti budú ďalej šírene prostredníctvom školení eTwinning www.etwinning.sk , kde sa s menovanými ambasádorkami môžete stretnúť a ony vám poskytnú viac informácii o téme, ktorá vás v tomto článku zaujala.

Ing. Gabriela Krížovská
Ambasádorka projektu eTwinning na Slovensku
Gabriela.krizovska@gmail.com

Gabriela Krížovská (ZŠ s MŠ Jarná ulica, Poprad)

Obyčajná učiteľka, ktorá chce, aby žiaci skúmali svet všetkými zmyslami a naplno.

Téma TASR