Palínski žiaci sú uvedomelí spotrebitelia

Mgr. Radoslav Sunitra, 16. júna 2017 10:57

Každý z nás je spotrebiteľ, pretože dennodenne spotrebúvame tovar, statky i služby.

Palín 16. júna (SkolskyServis.sk) - Stačí ráno vstať, otvoriť oči a už sme spotrebitelia. Umývame sa vodou z vodovodného kohútika, za ktorú platíme, vezmeme si zubnú kefku a dáme na ňu pastu. Tú sme si tiež kúpili. Oblečieme sa, cestujeme autom alebo autobusom a opäť sme spotrebitelia. Takto to ide od rána do večera. Mnohí z nás si to ani neuvedomujú.

ZŠ s MŠ Palín na spotrebiteľskej súťaži Foto: ZŠ s MŠ PalínŽiaci zo Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka sú však uvedomelí spotrebitelia a už niekoľko rokov sa zapájajú do celoslovenskej spotrebiteľskej súťaže s názvom Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život, ktorú podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Metodicko-pedagogické centrum, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Ľubovnianska knižnica a Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky. Inak tomu nebolo ani tento rok, pričom išlo o jubilejný 20. ročník tejto súťaže.

Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov záujem o spotrebiteľskú problematiku, aby nadobudli adekvátne schopnosti a zručnosti, ktoré využijú v praktickom živote. Podmienkou je vytvorenie spotrebiteľského časopisu, pričom téma je vždy vopred daná. Témou 20. Ročníka tejto súťaže bolo Mimosúdne riešenie sporov. Napriek tomu, že téma bola pomerne ťažká, žiaci z Palína ju zvládli na jednotku a ich časopis Palínsky spotrebiteľ vyhral v spomínanej súťaži jednu z hlavných cien. Za tento úspech boli zodpovedné hlavne tri deviatačky – Petra Miťková, Katarína Virčíková a Nina Virčíková, ktoré tvorili redakčnú radu časopisu. Pri tvorbe časopisu im pomohli aj ich spolužiaci. Tí sa podieľali na grafickej, ale aj výtvarnej forme časopisu. Dievčatá čerpali informácie z kníh, brožúr, internetu, ale i od samotných spolužiakov.

ZŠ s MŠ Palín na spotrebiteľskej súťaži Foto: ZŠ s MŠ Palín


Spolu sa do spomínanej súťaže tento rok prihlásilo až 24 časopisov, z ktorých porota na čele s predsedníčkou odbornej komisie Mgr. Boženou Stašenkovou, PhD., ktorá bola pri úplnom zrode tejto súťaže, vybrala 13 najlepších. Z nich 8 stredoškolských a 5 časopisov, ktoré vytvorili žiaci základných škôl.

Slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže sa konalo v dňoch 2. – 3. júna v nádhernom prostredí Červeného Kláštora za účasti Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu, pod ktorej záštitou táto súťaž už niekoľko rokov funguje. Zástupcovia víťazných časopisov si prevzali ocenenia a prežili v tomto krásnom prostredí 2 nezabudnuteľné dni.

Ostáva len pevne veriť, že všetci tvorcovia týchto poučných časopisov budú šíriť spotrebiteľskú výchovu naďalej nielen v školskom, ale i domácom prostredí.

ZŠ s MŠ Palín na spotrebiteľskej súťaži Foto: ZŠ s MŠ Palín

Mgr. Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac