Palínski žiaci sa zúčastnili finále Festivalu vody

Mgr. Radoslav Sunitra, 21. decembra 2017 12:15

Štyria žiaci zo Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne sa dostali do finále Festivalu vody 2017, ktorý sa konal 12. decembra v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave.

Palín 21. decembra (SkolskyServis.sk) - Žiaci 1. stupňa Eva Grajcárová, Laura Matinová, Tomáš Vaľočík a Veronika Vaľočíková pod vedením Mgr. Kataríny Točenej vytvorili hru s názvom Aqua poly.sk, ktorej cieľom bolo podporiť finančnú gramotnosť žiakov nielen palínskej školy.

Palínski žiaci sa zúčastnili finále Festivalu vody Foto: Ing. Elena Sunitrová


Títo štyria žiaci vytvorili jeden tím snažiac sa vymyslieť hru, ktorá by nielen pobavila, ale zároveň by zážitkovou formou naučila deti viac o vode ako o našej najdôležitejšej kvapaline. Vlastnoručne zostavili hracie pole, kartičky s otázkami i vlastnú peňažnú menu. Hru odskúšali v rámci svojho pobytu v školskom klube detí na svojich spolužiakoch, ale aj na hodinách prírodovedy. Hra mala už väčšiny žiakov úspech, pretože sa vďaka nej naučili princípom obchodovania, ale aj činnostiam spojeným s vodou a jej využitím v praxi.

Tento svoj projekt predstavili žiaci 12. decembra v Bratislave v rámci Festivalu vody 2017. Je chvályhodné, že už žiaci 1. stupňa prejavili záujem o to čo najviac sa dozvedieť o tekutine, ktorá je pre náš život nevyhnutná a bez ktorej by nebol život na našej planéte možný.

Ostáva len veriť, že si to uvedomia nielen žiaci, ale aj všetci dospelí.

Palínski žiaci sa zúčastnili finále Festivalu vody Foto: Ing. Elena Sunitrová


Palínski žiaci sa zúčastnili finále Festivalu vody Foto: Ing. Elena Sunitrová


Palínski žiaci sa zúčastnili finále Festivalu vody Foto: Ing. Elena Sunitrová


Mgr. Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Téma TASR