Palínski žiaci sa vzdelávali vo finančnej gramotnosti

Mgr. Radoslav Sunitra, Mgr. Lucia Kriváková, 9. novembra 2018 13:31

Hovorí sa, že človek, ktorý je zdatný vo finančnej gramotnosti, dokáže byť viac pripravený na všetky nástrahy sveta financií, a teda si vie správne vybrať z veľkého množstva ponúk tú správnu.

Palín 9. novembra (SkolskyServis.sk) - Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne už po štvrtýkrát zrealizovala projekt z oblasti finančnej gramotnosti, ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dňa 29. októbra sa v škole uskutočnil pre žiakov Deň finančnej gramotnosti pod názvom Jesenná akadémia. Názov tohtoročného projektu bol prozaický – Financie naše každodenné.

Palínski žiaci sa vzdelávali vo finančnej gramotnosti Foto: Mgr. Lucia Kriváková


A veru išlo o originálny projekt, keďže si v rámci neho každá trieda v škole vytvorila svoju cvičnú firmu, ktorej dala originálny názov a vytvorila zaujímavý slogan. Práve ním mali žiaci prilákať svojich budúcich zákazníkov a informovať ich o tom, aké produkty alebo výrobky ponúkajú. Podmienkou však bolo, aby sa ponúkané tovary týkali jesene. Všetky firmy túto podmienku dodržali, a tak sa v predajnej ponuke objavili strašidielka, ktoré určite vystrašia každého, ozdoby na čajníky, obrázky, ba aj ruže, šarkany alebo dokonca svietniky z materiálov, ktoré nám jesenná príroda ponúka. Okrem toho žiaci vytvorili aj nápaditú strašidelnú spoločenskú hru, ale aj pestrú ponuku bylinkových čajov, ba dokonca v tomto období veľmi obľúbený pečený čaj a tiež chutnú BIO jablkovú výživu bez umelých farbív a konzervačných látok. Týmto však ich práca neskončila. Úlohou jednotlivých firiem bolo určiť cenu ponúkaného výrobku. Žiaci sa naučili, že tá sa určuje spočítaním ceny jednotlivých materiálov, ktoré použili, no museli si uvedomiť, že je potrebné do nej zarátať aj energie a tiež cenu práce. Zabudnúť nesmeli ani na daň, ktorá sa odvádza štátu. Rovnako dôležité bolo pre žiakov určiť, aký bude ich zisk, čo viedlo často k diskusiám medzi nimi, či to nie je málo alebo príliš veľa.Nakoniec žiaci svoje výrobky a produkty predstavili pri spoločnej prezentácii prostredníctvom svojich zástupcov. Každá firma sa prezentovala a uviedla „na trh“ svoj originálny výrobok. Vďaka tomuto si žiaci mohli uvedomiť, že byť podnikateľom je jedna z možností, ako si zabezpečiť živobytie. Ostáva len veriť, že sa niektorí z nich inšpirovali Jesennou akadémiou a v budúcnosti sa z nich stanú úspešní podnikatelia, ktorí si dostatočne premyslia svoj podnikateľský zámer a pokúsia sa ponúknuť svojim zákazníkom kvalitný a zaujímavý tovar.

Mgr. Radoslav Sunitra, Mgr. Lucia Kriváková, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Téma TASR