Palínski žiaci „sa stretli“ s našimi národnými buditeľmi

Mgr. Radoslav Sunitra, 20. októbra 2017 13:48

Je dôležité, aby sme v dostatočnej miere poznali naše dejiny a korene, z ktorých sme vzišli.

Palín 20. októbra (SkolskyServis.sk) - Určite by to malo byť samozrejmosťou nielen pre dospelých, ale aj pre deti, pretože sa hovorí, že ten, kto nepozná minulosť, nepochopí ani budúcnosť. Je dôležité, aby sme v dostatočnej miere poznali naše dejiny a korene, z ktorých sme vzišli. Určite by to malo byť samozrejmosťou nielen pre dospelých, ale aj pre deti, pretože sa hovorí, že ten, kto nepozná minulosť, nepochopí ani budúcnosť.

Palínski žiaci „sa stretli“ s našimi národnými buditeľmi Foto: Mgr. Andrea BaťalikováSvoje o tom vedia aj žiaci a učitelia zo Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne, ktorí sa v rámci projektu Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017 s príznačným názvom „Stretko s buditeľmi“ v dňoch 12. – 13. októbra zúčastnili exkurzie, vďaka ktorej mohli spoznať miesta, v ktorých žili a pôsobili jedni z našich najväčších buditeľov – Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a Alexander Dubček. Metaforicky sa tak žiaci 5. – 9. ročníka stretli s týmito výnimočnými osobnosťami našich dejín a mohli ich vďaka autentickým miestam dostatočne spoznať.Cieľom exkurzie bolo budovať zdravý vzťah k vlasti, nadviazať na vedomosti, ktoré žiaci získali počas vyučovacieho procesu, no hlavne išlo o to, aby sa tieto vedomosti prehĺbili prostredníctvom zážitkového vyučovania priamo na miestach, kde títo dejatelia žili. Žiaci tak pod vedením učiteliek Mgr. Andrei Baťalikovej, Mgr. Lucie Krivákovej a Mgr. Marcely Tuturovej navštívili rodný dom Štúra i Dubčeka v Uhrovci, Štefánikov rodný dom v Košariskách, ale aj Brezovú pod Bradlom, kde sa nachádza jeho Mohyla. V hlavnom meste sa potom zašli pozrieť na bývalý uhorský snem, na ktorom predniesol svoju známu reč i Štúr a všetko to zakončili návštevou Devína, ktorý bol významným miestom nielen Veľkej Moravy, ale aj dejiskom, kde sa odohrávali stretnutia štúrovcov.

Aj vďaka tejto exkurzii mali žiaci možnosť spoznať prostredníctvom významných miest dejiny našej krajiny a upevniť v sebe pozitívny vzťah k vlasti.


Mgr. Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Téma TASR