Palínski žiaci sa zúčastnili hipoterapie na RANČI KLOKOČINA

Mgr. Radoslav Sunitra, 12. decembra 2018 10:44

V Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne sa rozhodli učitelia spolu s vedením školy motivovať žiakov k učeniu zaujímavým spôsobom.

Palínski žiaci sa zúčastnili hipoterapie na RANČI KLOKOČINA Foto: Archív ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka, Palín 104


Palín 12. decembra (SkolskyServis.sk) - Vyhlásili celoročnú súťaž „Najlepší žiak školy“. Jej súčasťou sa stala aj parciálna súťaž „Žiak mesiaca“. Každý mesiac sú v rámci nej vyhlásení najlepší žiaci z jednotlivých tried, ktorí dosiahli výborný prospech, zlepšili sa v učení, vykonali nejaký výnimočný skutok alebo ich vzorné správanie bolo ukážkovým v rámci celej školy.

Dňa 3. decembra sa prví „Žiaci mesiaca“ dočkali úžasnej odmeny. Presne 13 palínskych žiakov zažilo zaujímavý deň na RANČI KLOKOČINA. Počas celého dopoludnia sa stali ich spoločníkmi kone. Žiaci strávili v spoločnosti týchto majestátnych zvierat a ich trénerov niekoľko hodín. Mohli si obzrieť stajne, dozvedeli sa množstvo informácií o koňoch, ale aj o ich postroji a kŕmení. Dokonca sa naučili ako obriadiť takéhoto koníka. Okrem toho si na nich všetci zajazdili. Najviac sa však všetkým páčila HIPOTERAPIA. V rámci nej si mohli kone pohladiť, objať ich, pritúliť sa k nim, no hlavne sa kochať pohľadom na prírodu navôkol z konského sedla. Pri tejto hipoterapii zabudli všetci na problémy bežného života a nechali sa niesť tlkotom srdiečka toho svojho koníka. Na chvíľu sa stali jedným telom a jednou dušou. Po skončení tohto milého dopoludnia ešte dlho u žiakov doznievali nezabudnuteľné zážitky, ktoré v tento deň prežili.Mgr. Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Téma TASR