Palínski žiaci bežali za zdravé srdce

Mgr. Radoslav Sunitra, 8. októbra 2018 10:57

30. september je už takmer 20 rokov vyhlásený za Svetový deň srdca, ktorý podporujú aj organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce alebo UNESCO.

Palín 8. októbra (SkolskyServis.sk) - Hlavným cieľom tohto dňa je propagácia dôležitosti prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami a tiež zvýšenie povedomia širokej verejnosti.
Palínski žiaci bežali za zdravé srdce Foto: Dagmar Farkašová

Je priam alarmujúce, koľko ľudí vo svete trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami, a preto je dobré, keď sa o tom, ako im predchádzať, učia už žiaci v základnej škole. Vychovávateľkám zo Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne záleží na tom, aby nám vyrástla zdravá, pohybovo zdatná generácia, ktorá dokáže aktívne športovať, rozoznať zdravý spôsob stravovania od toho nezdravého a udržať si tým aj optimálny krvný tlak či hladinu cholesterolu. A práve vďaka vychovávateľkám sa členovia Školského klubu detí v Palíne opäť zapojili do Svetového dňa srdca. Žiaci sa najprv oboznámili s tým, aká dôležitá je správna životospráva, neskôr im vychovávateľky porozprávali o funkciách srdca. Prakticky si mohli žiaci vyskúšať fonendoskop, pomocou ktorého počúvali ozvy srdiečka v pokoji. Potom si vyrobili plagátik i letáky s logom srdca. Záver patril spoločnému „Behu pre zdravie“. Žiaci bežali samozrejme za zdravé srdcia, keďže pohyb je jedným z nevyhnutných krokov pre zdravie.Veríme, že oduševnenie s akým sa deti pustili do behu, im ostane aj do budúcnosti a pohyb, šport i zdravý životný štýl ich budú sprevádzať po celý život.

Mgr. Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Téma TASR