Oslavy MDŽ v Liptovskej Osade

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 12. marca 2015 13:38

Spoločné stretnutie žiakov so svojimi starými mamami, tetami, susedami bolo milým spestrením marcových dní v našej obci.

Foto: Jaroslava Koníčková

Liptovská Osada 12. marca (SkolskyServis.sk) - Tohtoročný Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj dôchodcovia v Liptovskej Osade. Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spolu s členmi Klubu dôchodcov sa pri tejto príležitosti stretli na spoločnom posedení. Okrem chutného občerstvenia si prítomní vychutnali aj kultúrny program, ktorý pre nich pripravili žiaci Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade. Žiaci si so staršími obyvateľmi nielen spoločne zaspievali, ale im aj zarecitovali rôzne básne a povesti.
Foto: Jaroslava Koníčková
Jaroslava Koníčková

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR