Oslava Dňa matiek

Júlia Kónyová, 17. mája 2018 9:40

Pri recitovaní básničiek sa mnohým mamkám od dojatia objavili v očiach slzičky.

Kráľovský Chlmec 17. mája (SkolskyServis.sk) - K mojim najobľúbenejším vystúpeniam s našou skupinou mažoretiek patrí každý rok oslava Dňa matiek. Spolu s ostatnými účinkujúcimi nacvičujeme jednotlivé čísla s veľkou radosťou, lebo vieme, že naše mamky a staré mamky nás majú najradšej. A keď vystupujeme na javisku, tak sú na nás pyšné.

Foto: Mgr. Mária Hriciková


Deň matiek sme v tomto roku v Kráľovskom Chlmci oslávili 11. mája v kultúrnom dome. Program sa začal o 15:00 hodine. Samozrejme, predtým sme mali aj generálku, aby sme boli dobre pripravení. Za našu školu uvádzala program Arleta Bacskaiová z 9. B triedy. Srdečne všetkých privítala a oboznámila divákov s programom. A potom sa začala pestrá prehliadka básničiek, piesní a tancov. Vystupovali žiaci z miestnych materských a základných škôl. Zapojila sa aj základná umelecká škola a žiaci z centra voľného času. Deti zarecitovali pre svoje mamičky rôzne krásne básničky, zaspievali krásne piesne a zatancovali moderné aj ľudové tance. Niektoré mamičky sa rozcitliveli a v očiach sa im objavili aj slzičky. Ale pri scénkach a tancoch sa už potom veselo usmievali. Aj nás, mažoretky, odmenili veľkým potleskom.V závere programu zaspievali účinkujúci z našej školy (vyše 100 žiakov) spoločnú pesničku na rozlúčku, ktorou sme sa rozlúčili a zároveň aj poďakovali našim mamičkám. Ďakujeme aj všetkým pani učiteľkám a asistentkám, ktoré s nami program nacvičovali.

Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 7. A Foto: Mgr. Mária Hriciková

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR