Október je venovaný úcte k starším

Školský servis, 8. októbra 2012 12:05

ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave každoročne pripravuje v rámci mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starším. vystúpenie pre starkých v Staromestskej knižnici na Panenskej ulici

Bratislava 15. októbra (TASR) - Tohtoročný program sme začali milým, hrejivým príhovorom. Potom nasledovala básnička o mladosti našich starých rodičov a následne hra na flaute. Po tejto hre prednášala naša spolužiačka zo 6. ročníka báseň Popoluškine šaty od Milana Rúfusa. Nasledovala pieseň o známych červených kachliach. Spieval ju minuloročný víťaz školského kola súťaže Slávik Slovenska. Vypočuli sme si aj precítený prednes s názvom Prečo? a hneď na to nasledoval krásny troj-duel s dvoma pesničkami za sebou. Potom vystúpil na javisko žiak zo 6. ročníka s básňou o očiach od Jána Smreka. Ďalší spolužiak zaspieval svojím zvonivým hlasom Tancu, tancuj a starkí sa pridali do rytmu. Hra na husliach o Šípkovej Ruženke, ktorú naša malá spolužiačka z I. stupňa hrala tak precítene, že Ruženka by sa nemusela popichať. Ešte sme sa započúvali do ďalšej piesne Spievaj si slávičku, básne o našich babičkách a deduškoch a hre na zobcovej flaute. Vystúpenie zavŕšil úžasný dvoj hlas šiestačiek s piesňou Chodila dievčina, zakončený veselým juch, ktorý všetkých milo rozosmial.

Starkí tlieskali, tešili sa z nášho vystúpenia a občas sa zapojili do spevu. Pochválili nás aj tety z knižnice a pohostili nás piškótami a minerálkou. Pani riaditeľka knižnice nás poprosila, či by sme sa so starkými porozprávali. Vznikla vzácna chvíľa stretnutia generácií. Starkí nás chválili a tešili sa z našej prítomnosti. Už teraz sa tešíme, ako budeme môcť potešiť starších ľudí znova o rok.

Barbara Domoráková, 11 rokov, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Téma TASR