Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Trebišove

Júlia Kónyová, 2. apríla 2019 11:49

Recitátorky zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci dosiahli na okresnom kole pekné umiestnenie.

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Trebišove Foto: Lukáš Rozman, zamestnanec múzea


Kráľovský Chlmec 2. apríla (SkolskyServis.sk) - V dňoch 26. a 27. marca 2019 organizovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
Zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa zúčastnili tri súťažiace, ktoré boli víťazkami školského kola. Sprevádzala ich pani učiteľka E. Gérešiová, ktorá bola tiež v porote. V prvej kategórii to bola Vanesa Mariňáková z 3. C, ktorá získala vynikajúce 2. miesto. Pripravovala ju pani učiteľka A. Tóthová. V druhej kategórii súťažila Viktória Baloghová z 5. C. Pripravovala ju pani učiteľka Z. Gondová a v tretej kategórii predniesla svoju báseň Bianka Kónyová z 8. A. Umiestnila sa na treťom mieste a pripravovala ju pani učiteľka M. Hriciková. Všetkým recitátorkám srdečne blahoželáme! Všetky sa na súťaž pripravovali zodpovedne, ale aj tak museli premôcť trému z vystupovania pred neznámou porotou a obecenstvom. Dúfame, že to nevzdajú a na budúci rok sa tiež pokúsia získať dobré umiestnenie.

Poďakovanie patrí aj organizátorom súťaže – Múzeu a kultúrnemu centru južného Zemplína v Trebišove, ktorí zabezpečili priebeh súťaže na vysokej úrovni. Ďakujeme aj porote, ktorá si prednes súťažiacich vypočula a spravodlivo vyhodnotila. Fotografie zo súťaže nám ochotne poskytol, za čo mu tiež ďakujeme.
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 8. A Foto: Lukáš Rozman zamestnanec múzea

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR